Ledig lokal att hyra!

Mitt i Strömstad, vid kajkanten, finns en ledig lokal för dig som vill bedriva verksamhet. Lokalen har tidigare varit bank, men kan även användas som till exempel kontor eller butik. På samma gata ligger en grill och kiosk, salladsbar, frisör och klädbutik. Gatan är väl trafikerad av fotgängare då en central parkeringsplats ligger runt knuten.

– Vi har anlagt en ny lek- och samlingsyta med olika klätterställningar. Här var det knappt någon som lekte förut, det var bara lera. De som sprang över ytan drog med sig massor av smuts och sand in i våra lokaler.

– Förutom att vi får lättare att hålla rent i skolan, ökar även det nya underlaget tillgängligheten för till exempel rullstolar och barnvagnar då det nu är helt plant. Att fler barn kan få möjlighet att vara med och leka är jättebra säger Mustafa!

Med ett leende bekräftar han att detta var ett mycket bra projekt som skapar en attraktivare skolmiljö, glada barn och nöjda lärare.

Kommunens lekplatser ska vara tillgängliga för alla. Därför genomförde Strömstadslokaler ett beslut tillsammans med kommunen under 2020 så att det är tydligt att alla våra lekplatser är öppna för alla. Det är fritt fram för alla att leka på lekplatser även om det är en skolgård eller förskola. Dock ska man tänka på att när det är skoltid så är skolgårdarna till för de elever som går där.

För oss är det självklart att samnyttja resurser, och lekplatser är en viktig resurs!