Nu är Bojarskolans nya skolbyggnad invig!

Goda hamburgare på grillarna, vajande flaggor, perfekt väder och en mycket bra stämning gjorde invigningen av Bojarskolans nya skolbyggnad till en succé!

Ungefär ett år efter att Strömstadslokaler tog första spadtaget är nu bygget klart! Förväntningarna bland eleverna har varit höga under byggtiden och nu ser de fram mot att kunna använda den nya byggnaden som bland annat innehåller matsal, gymnastiksal och ett nytt kök. Under invigningen fick barnen lyssna på inspirerande ord från Tobias Kristiansson, VD Strömstadslokaler och Stellan Nilsson som representerar Barn- och utbildningsnämnden. De fick även ta del i kreativa workshops där resultatet sedan kommer pryda den nya matsalen.

På frågan hur samarbetet gått under byggtiden understryker Marie-Louise Mattila som är rektor på skolan att entreprenören Sven Johanssons Bygg tillsammans med Strömstadslokaler har genomfört detta med bravur – där en ömsesidig förståelse och gott samarbete mellan byggprojektet och skolverksamheten gjort processen smidig.

Invigningen avslutades med bandklippning av elevrepresentanter från de olika klasserna, hurrar-rop och applåder från en fullsatt skolgård!

Om projektet

Under 2015 genomfördes en översiktlig utredning av skollokaler i kommunen, tidigt i utredningen beslutades det att bland annat fokusera på Bojarskolan och dess allt tilltagande behov av utrymme. Bojarskolans framtida utbyggnad delades upp i tre etapper.

Etapp 1 – Utflyttning av förskoleverksamheten:
Förskoleverksamheten flyttades ut ur Bojarskolan 2019 och deras lokaler byggdes om för att anpassas till grundskoleverksamhet.

Etapp 2 – Byggnation av ny skolbyggnad:
En förändring av detaljplanen för att få bygga ny idrottshall, omklädningsrum, kök och matsal initierades redan 2017. Detaljplansjusteringen löpte parallellt med etapp 1 och byggnationen av en ny förskola i Ånneröd. Bygget av etapp 2 påbörjades kort tid efter att detaljplanen blivit godkänd.

Etapp 3 – Ombyggnad av befintlig skolbyggnad:
Efter att etapp 2 avslutas kommer etapp 3 inledas. Etapp 3 avser ombyggnad av befintlig byggnad i personalrum, idrottshall, omklädningsrum, matsal, kök, musik/slöjdsalar.

Bilder från byggtiden