Bojarskolans utbyggnad fortsätter enligt plan!

I och med ett ökat elevunderlag påbörjades etapp 2 i utbyggnaden av Bojarskolan under våren 2022. Under projekteringstiden har en plan för hur skolan ska utformas på bästa sätt tagits fram. Planen tog även särskild hänsyn till elevernas säkerhet under byggprocessen, trafiken i närheten och alla som bor i närområdet.

Bojarskolans rektor Marie-Louise Mattila är mycket nöjd med hur arbetet fortskrider med den nya skolbyggnaden som ska inrymma idrottshall och matsal:

– Nu börjar den nya huskroppen ta form och vi tycker det blir jättebra, vi har sett fram emot detta länge! Samarbetet med entreprenören är toppen, de är proffsiga och har bra ordning. En stor fråga för oss har varit säkerheten kring byggarbetsplatsen, men vi känner att vi är i trygga händer.

– Eleverna respekterar det avspärrade området. Men då och då blir det trevliga möten mellan elever och byggarna, till exempel när de måste släppa sina verktyg för att jaga ifatt en förrymd fotboll.

Hösten 2022 och framåt
Under september är ytterväggar och tak på plats. Detaljarbeten med byggnadens yttre såsom takbeläggning, plåtdetaljer, montage av panelbrädor, fönsterfoder är på gång.

Parallellt med arbetet på skolbyggnadens yttre kommer alla de invändiga arbetena att pågå utöver hösten och vintern tillsammans med färdigställandet av de yttra markarbeten runt huset till våren 2023.

Parkeringsmöjligheter och säkerhet
Så länge som byggnationen pågår kan man inte parkera eller köra in med sin bil på tidigare parkering på Bojarskolan. Hämtning och lämning av barn ska ske på kortsidan av fotbollsplanen samt de tre parkeringsfickorna längs med Kebalvägen. Man får inte parkera på vägrenen/gräsytan vid infarten till skolans huvudingång!! Vill man följa sitt barn in så parkerar man på Bojardalens parkering, 300 meter västerut, se karta nedan.

Vi vill uppmuntra alla barn att gå eller cykla till skolan under byggnationen! Ni som bor långt bort kan tänka på att vara i god tid för att lämna era barn på morgonen för att undvika trängsel och farliga trafiksituationer för barnen. Detta för att minska trafiken och öka säkerheten för de som vistas på platsen.

Vi vill uppmuntra alla barn att gå eller cykla till skolan under byggnationen! Ni som bor långt bort kan tänka på att vara i god tid för att lämna era barn på morgonen för att undvika trängsel och farliga trafiksituationer för barnen. Detta för att minska trafiken och öka säkerheten för de som vistas på platsen.

Generell information om bygget
Under våren 2022 hölls ett informationsmöte kring projektet, där vi bland annat berättade om skolans utformning och den förväntade tidsplanen. Inbjudan gick direkt till alla dåvarande vårdnadshavande och boende i närheten av skolan. Andra intressenter var också välkomna.

”Vi vill uppmuntra alla barn att gå eller cykla till skolan under byggnationen!”

Projektet i korthet
Under 2015 genomfördes en översiktlig utredning av skollokaler i kommunen, tidigt i utredningen beslutades det att bland annat fokusera på Bojarskolan och dess allt tilltagande behov av utrymme. Bojarskolans framtida utbyggnad delades upp i tre etapper.

Etapp 1 – Utflyttning av förskoleverksamheten:
Förskoleverksamheten flyttades ut ur Bojarskolan 2019 och deras lokaler byggdes om för att anpassas till grundskoleverksamhet.

Etapp 2 – Byggnation av ny skolbyggnad:
En förändring av detaljplanen för att få bygga ny idrottshall, omklädningsrum, kök och matsal initierades redan 2017. Detaljplansjusteringen löpte parallellt med etapp 1 och byggnationen av en ny förskola i Ånneröd. Bygget av etapp 2 påbörjades kort tid efter att detaljplanen blivit godkänd.

Etapp 3 – Ombyggnad av befintlig skolbyggnad:
Efter att etapp 2 avslutas kommer etapp 3 inledas. Etapp 3 avser ombyggnad av befintlig byggnad i personalrum, idrottshall, omklädningsrum, matsal, kök, musik/slöjdsalar.