kontaktaOss

Kontakta oss

Här finner du våra kontaktuppgifter. Vi vill att du hör av dig till oss med dina frågor. Felanmälan gör du lämpligast till respektive fastighetstekniker.

Företagsledning

Tobias Kristiansson, VD – 0526-494 01

Fastighetstekniker

Mikael Ottosson
Patrik Olsson
Thomas Karlsson 
Danny Tillery 
Mats Karlsson
Magnus Andersson
Anders Ring

Anläggningsansvariga

Kevin Reimbert
Magnus Axelsson
Magnus Johansson

Ekonomi och administration

Ulf Kristiansson, fastighetschef – 0526-494 18
Henrik Johansson, förvaltare – 0526-494 67
Gary Lyckell, projektchef – 0526-494 51
Torbjörn Fredh, projektledning – 0526-494 40
Eva Tisell, ekonomichef – 0526-494 37
Therese Räfling, HR – 0526-494 02
Henrik Lysén, affärsutv./kommunikation – 0526-494 05

Energi och installation

Mustafa Aldebs – 0526-494 62
Pär Johansson – 0526-494 29

Styrelsen

Lena Martinsson (S), Ordförande
Jörgen Molin (M) Ledamot
Kenth Hansson (S) Ledamot
Sven Nilsson (SD) Ledamot
Peter Datek (L) Ledamot