kontaktaOss

Kontakta oss

Här finner du våra kontaktuppgifter. Vi vill att du hör av dig till oss med dina frågor. Felanmälan gör du lämpligast till respektive fastighetstekniker.

Företagsledning

Tobias Kristiansson, VD – 0526-494 01

Fastighetstekniker

Mikael Ottosson – 0526-494 65
Patrik Olsson – 0526-494 66
Roger Wimpel – 0526-494 16
Thomas Karlsson – 0526-494 84
Danny Tillery – 0526-494 60
Mats Karlsson – 0526-494 61
Bram Van Hove – 0526-494 69

Ekonomi och administration

Ulf Kristiansson, fastighetschef – 0526-494 18
Henrik Johansson, förvaltare – 0526-494 67
Gary Lyckell, projektchef – 0526-494 51
Torbjörn Fredh, projektledning – 0526-494 40
Eva Tisell, ekonomichef – 0526-494 37
Therese Räfling, HR – 0526-494 02
Henrik Lysén, kommunikation – 0526-494 05

Energi och installation

Mustafa Aldebs – 0526-494 62

Styrelsen

Lena Martinsson (S), Ordförande
Jörgen Molin (M) Ledamot
Kenth Hansson (S) Ledamot
Sven Nilsson (SD) Ledamot
Peter Datek (L) Ledamot