kontaktaOss

Kontakta oss

Här finner du våra kontaktuppgifter. Vi vill att du hör av dig till oss med dina frågor. Felanmälan gör du lämpligast till respektive fastighetstekniker.

Företagsledning

Tobias Kristiansson, VD – 0526-494 01

Fastighetstekniker

Mikael Ottosson – 0526-494 65
Mustafa Aldebs – 0526-494 62
Emma Strandberg – 0526-494 69
Patrik Olsson – 0526-494 66
Roger Wimpel – 0526-494 16
Thomas Karlsson – 0526-494 84
Danny Tillery – 0526-494 60
Mats Karlsson – 0526-494 61

Ekonomi och administration

Henrik Johansson, förvaltare – 0526-494 67
Gary Lyckell, projektchef – 0526-494 51
Torbjörn Fredh, projektledning 0526-494 40
Eva Tisell, ekonomichef – 0526-494 37
Therese Räfling, HR – 0526-494 02
Henrik Lysén, kommunikation – 0526-494 05

El, energi och strategi

Mats Johansson, enrergistrateg – 0526-494 29

Styrelsen

Ronnie Brorsson (S), Ordförande
Kent Hansson (S) Ledamot
Therese Grahn (L) Ledamot
Jörgen Molin (M) Ledamot
Sven Nilsson (SD) Ledamot