Badhuset_long

Om oss

AB Strömstadslokaler är ett av Strömstads kommun helägt bolag. Bolagets verksamhet består i huvudsak i att främja Strömstads Kommuns försörjning av fastigheter och lokaler för kommunens skol- och förvaltningsverksamhet.
Fastighetsförvaltningen bedrivs i egen regi. Vi som arbetar på Strömstadslokaler sätter stort värde på att ge god service, ha hög kompetensnivå och skapa bra förutsättningar för de verksamheter som huserar i våra lokaler. 

Affärsidé

AB Strömstadslokaler skall uppföra, äga och förvalta i huvudsak fastigheter med lokaler för Strömstads Kommuns verksamheter. Förvaltningen skall ske i sådan form och med en service- och kvalitetsnivå som Strömstads Kommun efterfrågar till en för Strömstads Kommun acceptabel hyresnivå.

Våra lokalytor:

– Skollokaler: 48 066 m²
– Idrotts- och fritidslokaler: 10 823 m²
– Kontorslokaler: 5 988 m²
– Övriga lokaler: 14 948 m²

Totalt 79 825 m²

Årsredovisning