Våra lokaler:

Ånneröd förskola

Ånneröd förskola består av sex avdelningar. Byggnaden har formen av ett L som ramar in utegården mot lövskog och berg på ett tilltalande sätt. Avdelningarnas namn är Granen, Barret, Viden, Flädern, Kotten och Fröet.

Byggår: 1918
Fastighetsbeteckning:
Ånneröd 2:88
Adress: Grandalsvägen 3, 452 38 Strömstad

Fastighetstekniker:
Anders Ring

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79