Våra lokaler:

Diskusgatans familjedaghem

Diskusgatans familjedaghem  är ett alternativ till förskola eller fritidshem och är ett kommunalt drivet familjedaghem med barn 1-5 år. Diskusgatan familjedaghem ligger centralt i Odelsbergsområdet och har närhet till skog och natur.

Kommunens mål
Kommunens övergripande målsättning är att skapa en förskola där alla barn och all personal känner stolthet, trygghet, glädje och förväntan – en förskola där varje barn ges möjlighet att lära och utvecklas efter sin förmåga.

För att nå detta satsas på tre prioriterade utvecklingsområden:
– Skapa ett lustfyllt lärande i verksamheten.
– Utveckla barnens förståelse för vårt samhälles gemensamma värderingar, och låta dem komma till uttryck i praktisk handling.
– Öka verksamhetens förmåga att arbeta ämnesöverskridande i tema/projekt.

Läs mer på kommunens hemsida

Byggår:
Fastighetsbeteckning: 
Strömstad 4:25
Adress: Diskusgatan 5, 452 32 Strömstad

Fastighetstekniker:
Mats Karlsson

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79