Våra lokaler:

Konsthallen Lokstallet

Konsthallen lokstallet drivs av kommunen med stöd av VGR. Konsthallens idé är att visa gränsöverskridande samtidskonst och utveckla en konstpedagogisk verksamhet som lockar till egna uttryck. Lokalen har kulturhistoriskt värde.

Byggår:
Fastighetsbeteckning: 
Strömstad 4:25
Adress: Uddevallavägen 1, 452 31 Strömstad

Fastighetstekniker:
Mats Karlsson

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79