Våra lokaler:

Odelsbergs fritids

Fritidshemmet är ett komplement till skolan som erbjuder eleverna stimulerande fritidsaktiviteter och rekreation. Eleverna erbjuds fritidsplacering  den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbetstider eller studietid.

Fastighetstekniker:
Anders Ring

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79