Våra lokaler:

Räddningsstation Sydkoster

Räddningstjänsten i Strömstads kommun omfattar fyra stationer:

  • Strömstad
  • Skee
  • Sydkoster
  • Nordkoster

Styrkorna består av deltids- och tjänstepliktig personal som rycker ut vid nödlägen som brand eller olyckor. På Kosteröarna rycker även styrkorna ut vid akuta sjukvårdslarm, det vill säga i väntan på ambulans. Vid större händelser larmas alltid minst två stationer.

Byggår: 2009
Fastighetsbeteckning: Nordkoster 1:279
Adress: Torget 5, 452 05 Sydkoster

Fastighetstekniker:

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79