Våra lokaler:

Räddningstjänsten Strömstad

Räddningstjänsten i Strömstad ligger vid norra infarten till centrum. I fastigheten finns även ambulans.

Styrkorna består av deltids- och tjänstepliktig personal som rycker ut vid nödlägen som brand eller olyckor. På Kosteröarna rycker även styrkorna ut vid akuta sjukvårdslarm, det vill säga i väntan på ambulans. Vid större händelser larmas alltid minst två stationer.

Läs mer om räddningstjänsten i Strömstad på kommunens webb

Byggår: 1998
Fastighetsbeteckning:
Adress: Ringvägen 112, 452 35 Strömstad

Fastighetstekniker:
Patrik Olsson

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79