Våra lokaler:

Stadshuset

Stadshuset innefattar den kommunala verksamheten. Här sitter tjänstemän för de olika avdelningarna. Sammanträden för Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och andra sammankomster hålls också här. I Stadshuset kan du få hjälp och svar på olika frågor.

Fastigheten Stadshuset stod klar 1917. Byggnaden är uppförd i pampig jugendstil och fylld med magisk talsymbolik från grosshandlare Adolf Fritiof Cavalli-Holmgren som donerat pengar till byggnaden.

I början av 1900-talet fördes nämligen diskussionen om Strömstad var i behov av ett nytt rådhus. En kommitté tillsattes och efter diverse överläggningar föreslog stadsfullmäktige att på en central plats i staden bygga ett nytt stadshus för 140 000 kronor. Några pengar för ett nybygge fanns dock inte. Gåvobrevet från Cavalli-Holmgren är daterat den 27 maj 1908. Donatorn ställde mycket detaljerade villkor för hur och var huset skulle byggas. I donationsbrevet står det att stadshuset skulle uppföras ”på krönet av mina föräldrars förutvarande tomt å norra sidan av Strömsån, mitt för stora bron”. Läs mer om byggnationen av Stadshuset på Strömstad Museums hemsida: www.stromstadsmuseum.com

Fastighetsbeteckning: Boken 1
Adress: N. Bergsgatan 23, 452 30 Strömstad

Fastighetstekniker:
Mats Karlsson

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79