Våra lokaler:

Strömstiernaskolan

Skolan har cirka 400 elever och är belägen centralt i Strömstads kommun. Skolan är kommunens enda högstadieskola och har i ett samarbete med övriga F-6 skolor som mål att öka likvärdigheten i utbildningen i ett F-9 perspektiv.

Under de kommande läsåren kommer antalet elever på Strömstiernaskolan att öka med närmare 100 elever. Elevökningen medför ett förändrat behov av högstadiets lokaler.
Läs mer om ombyggnadsplanerna

Byggår: 1950 &
Fastighetsbeteckning: Strömstad 4:25
Adress: Norra Linnegatan 4, 452 31, Strömstad 

Fastighetstekniker:
Mikael Ottosson

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79