Våra lokaler:

Tjärnö skola

Skolan har unefär 10 elever från förskoleklass till årskurs 3. I samma byggnad finns det fritidsverksamhet för skolans elever och också en förskola för barn 0-5 år. Skolans läge gör att hav och skog blir en betydelsefull del av undervisningen. Vårt samarbete med Lovéncentret är mycket uppskattat av eleverna, och ger undervisningen en unik marinbiologisk vinkling.

Undervisningen sker åldersintegrerat, vilket innebär att alla eleverna undervisas tillsammans större delen av skoltiden. Skolgården erbjuder bollplan, gungor, klätterredskap samt lekytor som både består av berg och gräs. Skolan utnyttjar ofta närheten till stranden för både utelek och planerade lektioner.

Byggår: 1900
Fastighetsbeteckning: Nyckelby 1:14
Adress: Tjärnövägen 14, 452 96 Strömstad

Fastighetstekniker:
Mats Karlsson

Felanmälan

Felanmälan görs via e-post till:
felanmalan@stromstadslokaler.se

Akuta fel anmäls till vår beredskapstelefon:
0526-494 79