Tjärndalen – en glömd pärla kommer i dager!

Strömstad har många glömda skatter och gömda pärlor. Strömstadslokalers styrelse har valt att prioritera några av dessa. däribland Friluftsmuseet Fiskartorpet som under 2022 har rustats upp och hyrts ut till en privat aktör. En annan pärla som Strömstadslokaler har under luppen är Tjärndalens naturområde! Där är målet är att utveckla platsen för att ta vara på dess fina läge och höga naturvärde.

Ibland dessa finns Friluftsmuseet Fiskartorpet som under 2022 har rustats upp och hyrts ut till en privat aktör. En annan pärla som Strömstadslokaler har under luppen just nu är Tjärndalens naturområde! Där är målet är att utveckla platsen för att ta vara på dess fina läge och höga naturvärde.

Tjärndalens naturområde består idag av ett fina promenadstigar, ett löparspår, fotbollsplan och närliggande torp tidigare använts som föreningslokal. Idag används torpet av kommunens verksamhet. I Tjärndalen finns även en ny och fin bike park som drivs i privat regi.

Strömstadlokaler har under 2022 påbörjat en nödvändig renovering av torpet för att det ska kunna nyttjas även i framtiden.

Tobias Kristiansson VD för Strömstadslokaler ser potential i området:

– Det är jättefint i Tärndalen! Många Strömstadsbor har en stark anknytning till platsen och vi hoppas kunna bidra till att platsen åter lever upp. Tillsammans med andra aktörer kan vi utveckla området och göra detta till en levande miljö som både boende och besökare kan nyttja.

– Det första vi behövde göra var att renovera torpet som står i vår ägo, det var illa åtgånget av väder och vind, men nu börjar det bli riktigt fint! På sikt har vi många spännande och bra idéer som vi hoppas kunna förverkliga. Oavsett vad vi gör är jag övertygad om att Tjärndalen är en glömd pärla, värd att utveckla!

Det är glädjande att se hur torpet återfår sin forna glans. Många Strömstadsbor har starka minnen kopplat till platsen, både genom friluftsliv och idrottsaktivitet.