Bojarbygget

Bojarskolans utbyggnad fortsätter enligt plan! I och med ett ökat elevunderlag påbörjades etapp 2 i utbyggnaden av Bojarskolan under våren 2022. Under projekteringstiden har en plan för hur skolan ska utformas på bästa sätt tagits fram. Planen tog även särskild hänsyn till elevernas säkerhet under byggprocessen, trafiken i närheten och alla som bor i närområdet. […]