bullar - copy
Våra lokaler

Vi många olika lokaler, både för privat och offentlig verksamhet. Vill du veta mer om våra lokaler och vilken verksamhet som bedrivs i den?

Lediga lokaler

Behöver du plats för din verksamhet, hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig med att hitta rätt lokal. Vi har lokaler för många olika ändamål.

Felanmälan

Har du något som behöver åtgärdas i lokalen du hyr av oss. Då ska du göra en felanmälan till:

felanmalan@stromstadslokaler.se
Akuta fel: 0526-494 79

Välkommen till Strömstadslokaler!

Vi är ett av Strömstads kommuns helägda bolag och har som uppgift att äga och förvalta lokaler för offentlig och privat verksamhet. Strömstadslokaler ombesörjer större delen av kommunens behov av lokaler för verksamheter och förvaltningar, men tillgodoser även behov från föreningar och privat verksamhet. I vårt fastighetsbestånd finns det lokaler så som skola, stadshus, kulturhus, konsthall, kontor, sportanläggningar och badhus. Har du frågor om våra lokaler är du välkommen att höra av dig.

Intressant om oss: